Winkelstraatmanager

Algemene informatie

John Bardoel is in de Van Woustraat actief als winkelstraatmanager en is daarmee het aanspreekpunt voor de ondernemers. Naast zijn functie als aanspreekpunt, signaleert hij kansen en knelpunte en geeft adviezen over de wijze waarop deze kansen kunnen worden benut c.q. deze knelpunten kunnen worden opgelost. Daarnaast heeft John korte lijnen met het Stadsdeel Zuid.Hij rapporteert over de ontwikkelingen binnen de Van Woustraat en levert daarmee een bijdrage aan evaluatie van bestaand of aan het ontwikkelen van nieuw beleid. 

John werkt voor Seinpost Advieusbureau. Meer informatie over Seinpost vindt u via www.seinpost.com

Naast het winkelstraatmanagement voor de Van Woustraat is John ook in vele andere gebieden binnen Stadsdeel Zuid actief als winkelstraatmanager .

 

Wat doet een winkelstraatmanager?
John houdt toezicht op de uitstraling en leefbaarheid van de Van Woustraat op de aspecten schoon, heel, veilig en leegstand. Hij onderhoudt contacten met eigenaren van winkelpanden, buurtregisseurs,overheid en andere betrokkenen op het gebied van winkelzaken. Verder adviseert, infomeert en ondersteunt hij ondernemers. Hetzelfde geldt voor de ondernemersvereniging, onder andere bij de professionalisering van de vereniging, juridische procedures, ledenwerving en promotieactiviteiten. Daarnaast houdt hij economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de Van Woustraat bij en adviseert waar nodig. En last but not least: de winkelstraatmanager is dé contactpersoon voor ondernemers die opzoek zijn naar winkelruimte in de Van Woustraat 

Doelstelling winkelstraatmanagement
Doelstelling van het winkelstraatmanagement is het structureel verbeteren van het economisch functioneren, ondernemingsklimaat, investeringsklimaat en daarmee de leefbaarheid van de van Wou straat. Dit gebeurd in samenwerking met partijen zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en gemeente. 

Contact winkelstraatmanager
John Bardoel
Telefoon: (06) 22527964
E-mail: j.bardoel@seinpost.com