Winkelstraatmanager

Algemene informatie

Simmie Shyaea is in de Van Woustraat actief als winkelstraatmanager en is daarmee het aanspreekpunt voor de ondernemers. Naast haar functie als aanspreekpunt, signaleert zij kansen en knelpunten en geeft adviezen over de wijze waarop deze kansen kunnen worden benut c.q. deze knelpunten kunnen worden opgelost. Daarnaast heeft Ilse korte lijnen met het Stadsdeel Zuid. Ze rapporteert over de ontwikkelingen binnen de Van Woustraat en levert daarmee een bijdrage aan evaluatie van bestaand of aan het ontwikkelen van nieuw beleid.

Naast het winkelstraatmanagement voor de Van Woustraat is Ilse ook in andere gebieden actief als winkelstraatmanager, namelijk de Albert Cuyp, de Ferdinand Bolstraat, de Ceintuurbaan en de Reguliersdwarsstraat.

Wat doet een winkelstraatmanager?
Simmie houdt toezicht op de uitstraling en leefbaarheid van de Van Woustraat op de aspecten schoon, heel, veilig en leegstand. Ze onderhoudt contacten met eigenaren van winkelpanden, buurtregisseurs, overheid en andere betrokkenen op het gebied van winkelzaken. Verder adviseert, infomeert en ondersteunt hij ondernemers. Hetzelfde geldt voor de ondernemersvereniging, onder andere bij de professionalisering van de vereniging, juridische procedures, ledenwerving en promotieactiviteiten. Daarnaast houdt zij economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de Van Woustraat bij en adviseert waar nodig.

En last but not least: de winkelstraatmanager is dé contactpersoon voor ondernemers die opzoek zijn naar winkelruimte in de Van Woustraat

Doelstelling winkelstraatmanagement
Doelstelling van het winkelstraatmanagement is het structureel verbeteren van het economisch functioneren, ondernemingsklimaat, investeringsklimaat en daarmee de leefbaarheid van de van Wou straat. Dit gebeurd in samenwerking met partijen zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en gemeente.

Contact winkelstraatmanager
Simmie Shyaea

Telefoon: 06 23 680 346
E-mail: s.shayea@gmail.com

Andere contactpersonen:
Gertjan Visser (Wijkagent) – Telefoon: 06 29 522 481
Danny Warnaar (Buurtconcierge) – Telefoon: 06 28 492 681